Giấy in mã vạch sản phẩm, in nhãn trà sữa, có đầy đủ các khổ in phổ biến

65.000 60.000