Dịch vụ hỗ trợ – hướng dẫn VIP và nhanh qua online tối đa trong 1 giờ

1.000.000

Nhân sự Dân Trí Soft sẽ hỗ trợ qua online tất cả các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng phần mềm Dân Trí Soft và máy móc thiết bị.