Dịch vụ đào tạo hướng dẫn phần mềm Dân Trí Soft trực tiếp tại địa điểm kinh doanh

5.000.000

Nhân sự của Dân Trí Soft sẽ đến trực tiếp cửa hàng/quán/công ty để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và tái đào tạo nhân sự (không giới hạn số lượng học viên tham dự), tư vấn 1:1 về quy trình quản lý hiệu quả. Không phát sinh chi phí phát sinh.