Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng chuẩn với phần mềm Dân Trí Soft

3.500.000

Gói dịch vụ đào tạo qua internet mọi lúc mọi nơi hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng Dân Trí Soft để học. Tổng gói đào tạo tối đa 4 giờ.