Chuỗi Trà sữa Kim Dung Bình Dương sử dụng phần mềm tính tiền quản lý chuỗi của Dân Trí Soft

Chuỗi Trà sữa Kim Dung Bình Dương sử dụng phần mềm tính tiền quản lý chuỗi của Dân Trí Soft
1. Trà sữa Kim Dung Huỳnh Văn Lũy – 342 Huỳnh Văn Lũy – Phú Lợi – Thủ Dầu Một.
2. Trà sữa Kim Dung Trần Văn Ơn – 113 Trần Văn Ơn – Phú Hòa – Thủ Dầu Một.
3. Trà sữa Kim Dung Lê Hồng Phong – 253 Lê Hồng Phong – Phú Hòa – Thủ Dầu Một.