Royal Premium Karaoke 42 Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông sử dụng phần mềm tính tiền giờ quán karaoke Dân Trí Soft

Royal Premium Karaoke 42 Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông có 10 phòng karaoke, 1 sảnh, 2 hành lang là địa điểm vui chơi giải trí dành cho gia đình, các nhóm tại Gia Nghĩa, Đăk Nông.