Slide background
Slide background
Văn hóa cốt lõi Dân Trí Soft

Văn hóa cốt lõi Dân Trí Soft

Văn hóa cốt lõi của hệ thống kinh doanh Dân Trí Soft Trung thực - Kỷ luật - Đoàn kết...

Chi tiết
Giới thiệu

Giới thiệu

Dân Trí Soft có mong muốn là “làm sao cho cộng đồng người làm kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và khẳng định tinh thần dân tộc Việt, tinh thần không gì là không thể và đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại một cách...

Chi tiết
Hợp tác kinh doanh kinh doanh phần mềm

Hợp tác kinh doanh kinh doanh phần mềm

Ứng dụng phần mềm quản lý vào kinh doanh giúp tăng năng suất lao động, tiết kiệm và tăng hiệu...

Chi tiết