Tuyển freelance front-end developer (TP HCM), thu nhập 9 triệu/tháng

Số lượng: 03 vị trí.
Thời gian nhận hồ sơ đến 30/03/2021.

Yêu cầu chính:
– Có từ 2 năm trở lên trong vai trò phát triển front-end, hiểu rõ về quy trình phát triển sản phẩm phần mềm quản lý kinh doanh hoặc website.
– Có kiến thức chuyên sâu về Angular framework, kiến thức về Angular 10 là lợi thế lớn.
– Có kinh nghiệm với các thư viện/framework JavaScript khác (AngularJS, ReactJS, React Native, Typescript).
– Có kinh nghiệm về HTML 5, CSS 3, JavaScript.

Thời gian: thời gian linh hoạt với sự thỏa thuận cụ thể trong buổi phỏng vấn (tối thiểu 12 giờ/tuần). JD (mô tả công việc) sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn với từng dự án cụ thể.

Địa điểm làm việc: làm việc tự do, một tuần phải có mặt tại công ty tối thiểu 2 giờ vào thời gian phù hợp.

Đãi ngộ: Thu nhập: 9 triệu/tháng và tăng theo hiệu quả công việc.

Đăng kí ứng tuyển online: ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY