Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn được chia sẻ tại AM 610Khz – VOH chương trình Gõ Cửa Thành Công

AM 610Khz – VOH (Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP HCM) chương trình “Gõ Cửa Thành Công” chia sẻ về câu chuyện làm phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn Dân Trí Soft.