Vip Massage Thiên Thai, số 4 Đoàn Thị Điểm – KP5 – Dương Đông – Phú Quốc sử dụng phần mềm tính tiền Dân Trí Soft

Vip Massage Thiên Thai, số 4 Đoàn Thị Điểm – KP5 – Dương Đông – Phú Quốc sử dụng phần mềm tính tiền Dân Trí Soft để quản lý tính tiền.