Trọn bộ: phần mềm tính tiền bản quyền + máy in bill khổ 80mm

8.630.000 7.990.000

Đã gồm chi phí setup – hướng dẫn trực tiếp và online trong quá trình sử dụng