Phần mềm bản quyền Dân Trí Soft gói STARTUP – phiên bản offline

5.490.000

KEY bản quyền phần mềm offline: “Mua một lần – dùng vĩnh viễn – dữ liệu bảo mật – cài nhiều máy”. Dữ liệu kinh doanh (database) được đặt tại máy tính của quý khách và cài đặt được nhiều máy tính sử dụng chung theo mô hình Server – Clients.