Gói Nâng cao phần mềm bản quyền phiên bản online DanTriSoft 24 tháng

4.776.000 3.490.000

Đây là dịch vụ cho thuê phần mềm và gói cho thuê tối thiểu 24 tháng, khi sắp hết hạn hệ thống Dân Trí Soft sẽ có thông báo để nhắc gia hạn để sử dụng tiếp tục.