Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Dân Trí Soft qua internet

2.000.000

Gói dịch vụ đào tạo qua internet mọi lúc mọi nơi hoặc khách hàng đến trực tiếp văn phòng Dân Trí Soft để học. Tổng gói đào tạo tối đa 3 giờ.