Slide background
Slide background
Văn hóa cốt lõi của hệ thống kinh doanh Dân Trí Soft Trung thực - Kỷ luật - Đoàn kết...


Văn hóa cốt lõi của hệ thống kinh doanh Dân Trí Soft

Trung thực - Kỷ luật - Đoàn kết

Trung thực

- Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân cách chân chính. Tính trung thực giúp con người được tin cậy. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực làm nên tính cách tự trọng, thẳng thắn của cá nhân; tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung thực đòi hỏi phải dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó, trung thực luôn luôn gắn liền với trách nhiệm.

- Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính mình, sau đến trung thực với người khác, không được “nói mà không làm”, “hứa mà không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể.

Hãy bắt đầu bằng những câu nói khẳng định lòng trung thực của bạn:
• Tôi nhận thức được rằng, tính trung thực là một trong những giá trị cốt lõi của cuộc đời tôi.
• Tôi luôn trung thực trong mọi lời nói cũng như trong mọi hành động.
• Tôi là một người đáng tin cậy. Tôi luôn thực hiện đúng những gì mà mình đã nói.
• Tôi luôn tôn trọng người khác. Cách cư xử trung thực của tôi biểu hiện thái độ tôn trọng người khác của tôi.

Kỷ luật

- Kỷ luật là sự rèn luyện đặc biệt về tinh thần và tính cách nhằm tạo ra sự tự chủ, phục tùng.

- Kỷ luật giúp đào tạo con người, nhờ có kỷ luật năng lực con người được tập trung để hướng đến một mục tiêu, nhờ đó ta có thể đi tới chỗ thành công.

- Áp dụng tính kỷ luật: hãy thực hiện ngay những gì mình đề ra trong ngày, lên thời khoá biểu cho một ngày sống và cố gắng thực hiện cho bằng được dù đó là điều nhỏ nhất. Vì không thực hiện được những điều nhỏ nhất, thì làm sao ta có thể thực hiện được việc lớn hơn.

Đoàn kết

- Đoàn kết là kết hợp các cá thể trong một khối chung, tập hợp những người có chung mục đích thành một khối thống nhất, khăng khít với nhau. Có được sự kết hợp ấy ắt hẳn sẽ đạt được thắng lợi và cũng có thể gặt hái được nhiều thành công vang dội.

- Tại sao đoàn kết lại có sức mạnh to lớn đến như vậy? bởi đoàn kết là kết hợp được nhiều người, mỗi người có một ưu điểm riêng mà người khác không có nên khi tất cả họ đồng tâm cùng làm một công việc thì công việc ấy sẽ được chia ra tùy theo khả năng mà mỗi người có thể. Vậy nên thành công nằm trong tầm tay họ dễ dàng hơn.


Tài liệu Dân Trí Soft.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC