Slide background
Slide background
Dân Trí Soft có mong muốn là “làm sao cho cộng đồng người làm kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và khẳng định tinh thần dân tộc Việt, tinh thần không gì là không thể và đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại một cách sòng phẳng”, làm sao để "sánh ngang với cường quốc năm châu".

Dân Trí Soft có mong muốn là “làm sao cho cộng đồng người làm kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và khẳng định tinh thần dân tộc Việt, tinh thần không gì là không thể và đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại một cách sòng phẳng”, làm sao để "sánh ngang với cường quốc năm châu".

Và chúng tôi hiểu rằng, điều đó sẽ thành hiện thực khi chất lượng và năng suất lao động của người Việt được nâng cao tương đương và vượt trội so với thế giới.

Góp phần vào lời giải cho mong muốn trên, Dân Trí Soft đưa ra giải pháp ứng dụng khoa học quản trị hiện đại với công cụ phần mềm để áp dụng cho người Việt, từ đó tạo nên cuộc cách mạng về chất lượng và năng suất lao động.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC